Efter registreringen anmäler du dig till en undervisningsgrupp via Mondo (gäller framför allt grundkurserna). Det är viktigt att du följer samma grupp under hela kursen. Gruppbyte sker endast i mån av plats och genom studentexpeditionen.

Är inte en grupp vald vid kursstart kommer du att tilldelas en grupp av oss på studentexpeditionen.