Antagen eller reserv?

Antagningsbeskedet efter urval 1 publiceras den 11 juli.

Den 26 juli är sista svarsdag efter urval 1, och den 1 augusti publiceras antagningsbeskedet för urval 2.

Är du reservplacerad så kommer vi att höra av oss via mejl enligt turordning om en studieplats kan erbjudas. Vi har inga reservupprop. Vi hör av oss på den mejladress som du har angivit på antagning.se. Reservantagningen pågår 26-30 augusti.

Fotograf: Jenny Rosen.

Behörig eller obehörig?

Om du undrar kring ditt antagningsbesked så kan du kontakta vår studievägledare.

Om du är antagen med villkor ska du höra av dig till vår studentexpedition under registreringsperioden ifall du kommer att uppnå din behörighet innan terminsstart och vill behålla din plats.

Gäller villkoret grundläggande behörighet, måste du hålla reda på sista kompletteringsdatum på antagning.se

Webbregistrera dig för att behålla din plats

Webbregistrering inför höstterminen 2019 är öppen 15-25 augusti. Du måste webbregistrera dig för att behålla din plats – har du inte gjort det senast den 25 augusti förlorar du din plats!

Webbregistreringen gör du via minastudier.su.se.  För att kunna registrera dig behöver du ha ett universitetskonto. Kontot kan du själv aktivera via www.su.se/aktivera.

Hör av dig till vår studentexpedition om du är antagen med villkor.

Information om våra kurser

Schema, kursbeskrivning, litteraturlista samt övrig kursinformation kommer att finnas på kurshemsidan för din kurs som du hittar under fliken Utbildning.

Övrig löpande information om varje kurs hittar du på Athena. Du kan se din kursflik på Athena att du har webbregistrerat dig.

Har du sökt Statistik I, Statistik II eller Statistik III så hittar du kursinformation på delkursernas kurshemsidor:
Statistik I
* Statistikens grunder (dagtid) och * Regressionsanalys och undersökningsmetodik
Statistik II
* Statistisk teori med tillämpningar och * Ekonometri
Statistik III
* Självständigt arbete, *Urvalsundersökningar  och * Multivariata metoder

Gruppindelning

Vilka kurser som har gruppundervisning framgår av schemat. Gruppindelning sker i Athena.

Följ oss på Facebook!

Statistiska institutionen har en Facebooksida, följ oss här!

Här hittar du svaren på många vanliga frågor om dina statistikstudier!

Information kring terminsstarten vid Stockholms universitet

http://www.su.se/utbildning/ny-student

Studenthandboken

Välkomstdagen