Anmälan skall göras via Mina studier senast en vecka i förväg. När du är anmäld till tentan får du en anonymkod som du ska spara.

Är du omregistrerad kan du anmäla dig via mejl till expedition@stat.su.se .

Tid och plats för tentamen framgår av respektive kursschema och tentamensschemat. Placeringslistor med namn och skrivplats anslås utanför skrivsalen.

Mer information om tentamen vid Statistiska institutionen finns här