Kom ihåg att du måste anmäla dig senast en vecka innan tentamen. Anmälan öppnar i slutet av denna vecka och görs via www.student.ladok.se för samtliga, dvs. även om du är registrerad på den äldre kurskoden. Kontakta studentexpeditionen om du har frågor kring anmälan, expedition@stat.su.se. Om du missar att anmäla dig kan du inte tentera!

 

Om du har rest på inlämningsuppgiften som ingår i kursen ska du kontakta Ulf Högnäs via e-post, ulf.hognas@stat.su.se, tidigast vid terminsstart men senast den 30 november.

 

Kursen kommer inte längre kommer att ges på svenska. Vi kommer dock att anordna ett tentamenstillfälle på svenska per termin under tre terminer framöver med början HT2019. Nästa tillfälle beräknas äga rum i juni 2020 och ett tredje och sista under HT2020.

 

Observera att de tentamenstillfällen som kommer att anordnas framöver för de kurstillfällen då kursen har gått på engelska inte är tillgängliga för dig om du har läst kursen på svenska.