Kom ihåg att du måste anmäla dig senast en vecka innan tentamen. Anmälan görs via www.student.ladok.se. Kontakta studentexpeditionen om du har frågor kring anmälan, expedition@stat.su.se. Om du missar att anmäla dig kan du inte tentera!

Om du har rest på inlämningsuppgiften som ingår i kursen ska du kontakta Ulf Högnäs via e-post, ulf.hognas@stat.su.se.

Kursen kommer inte längre kommer att ges på svenska. Vi kommer dock att anordna ett tentamenstillfälle på svenska per termin under tre terminer framöver med början HT2019. Det andra tillfället ägde rum den 23 april (VT20) och ett tredje och sista ges den 11 november HT2020.

Observera att de tentamenstillfällen som kommer att anordnas framöver för de kurstillfällen då kursen har gått på engelska inte är tillgängliga för dig om du har läst kursen på svenska.