Kom ihåg att du måste anmäla dig senast en vecka innan tentamen. Anmälan är öppen och görs via www.student.ladok.se för samtliga, dvs. även om du är registrerad på den äldre kurskoden. Kontakta studentexpeditionen om du har frågor kring anmälan, expedition@stat.su.se. Om du missar att anmäla dig kan du inte tentera!

Om du har rest på någon eller några av de tre inlämningsuppgifterna ska du kontakta examinator Michael Carlson via e-post, michael.carlson@stat.su.se, tidigast vid terminsstart VT20 men senast den 17 februari.
 
Kursen kommer inte längre att ges på svenska. Vi kommer dock att anordna ett tentamenstillfälle på svenska per termin under tre terminer framöver med början HT2019. Observera att det första tentamenstillfället ägde rum den 23 september. Det andra tentamenstillfället ges den 13 februari och det tredje och sista tillfället beräknas äga rum under HT2020.
 
Observera att de tentamenstillfällen som kommer att anordnas framöver för de kurstillfällen då kursen har gått på engelska inte är tillgängliga för dig om du har läst kursen på svenska.