På antagning.se kan du göra en sen anmälan till kurserna från och med 13 juli:

Statistik II,

Statistik III,

Statistisk teori med tillämpningar,

Inferensteori,

Försöksplanering, och

Generaliserade linjära modeller.

 

Om du har några frågor kring sen anmälan kan du höra av dig till studievagledare@stat.su.se.