Som statistikstudent kan du ha stor nytta av att plugga tillsammans med dina studiekamrater. För att få bra studiero men ändå kunna diskutera med varandra, vill vi tipsa om att försöka leta upp en ledig lokal här i Södra huset (Hus A-F). På så sätt slipper du trängseln i nya Studenthuset och stressen i korridorerna!


Länk till schema för lediga lokaler