Lokalernas läge anges som regel med en bokstav och tre siffror. Bokstaven anger vilket hus det är, siffrorna anger våningsplan och rumsnummer (B724: B-huset, plan 7, rum 724).

De fyra skrivsalarna är belägna på plan 5 i A-huset (Brunnsvikssalen), plan 6 i biblioteket (Värtasalen och Laduvikssalen) samt på plan 5 i E-huset (Ugglevikssalen).