För att kunna logga in på Mondo måste du ha aktiverat ditt universitetskonto. Det är viktigt att du redan från kursstart har tillgång till sidan, då mycket information om kursen kommer att finnas där under studiernas gång.

Det gäller läsanvisningar, seminarieinstruktioner, hemuppgifter och annan viktig information. Du kommer åt Mondo här via https://mondo.su.se/portal, och din kurssajt blir synlig när du är registrerad på kursen. Det kan vara en viss fördröjning från det att du har gjort din registrering och att du ser kurssajten på Mondo. Kontakta vår studentexpedition eller studievägledare om du inte kommer åt din kurssajt.