Så hittar du just ditt schema lätt, om du använder en dator:

  • Om du använder PC: använd kortkommandot CTRL + F och sök efter kursnamnet i sökrutan. 
  • Om du använder Mac: använd kortkommandot Commando (kringla) + F och sök efter kursnamnet i sökrutan.

Övrig information om din kurs, som kursbeskrivning, finns här

Scheman höstterminen 2020

Kurser på grundnivå

Ekonometri

Finansiell statistik

Grundläggande statistik för ekonomer

Multivariata metoder

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Självständigt statistiskt arbete (uppsats)

Statistikens grunder (dagtid)

Statistikens grunder (kvällstid)

Statistisk teori med tillämpningar

Urvalsundersökningar

Kurser på avancerad nivå

Bayesiansk statistik I

Försöksplanering

Generaliserade linjära modeller

Inferensteori

R Programmering

Sannolikhetsteori

Scheman vårterminen 2020

Kurser på grundnivå

Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning

Ekonometri

Finansiell statistik

Grundläggande statistik för ekonomer

Introduktion till statistik för statsvetare

Multivariata metoder

Regressionsanalys och undersökningsmetodik (dag)

Regressionsanalys och undersökningsmetodik (kväll)

Självständigt statistiskt arbete (uppsats)

Statistikens grunder

Statistisk teori med tillämpningar

Kurser på avancerad nivå

Examensarbete i statistik för masterexamen

Multivariat analys

Statistiska beräkningar

Statistiska metoder

Urval och estimation