Studentexpeditionen

Viktig info för studenter på Grundläggande statistik f. ekonomer

Idag 16/2 är sista inlämningsdatum för Inlämningsuppgift 2, Marknadsundersökning. Pga. av driftstörningarna mellan Ladok och Mondo kommer vi att skjuta på deadline till måndag den 19 februari. Tyvärr kan det vara så att ni också kan behöva komma åt kursmaterial för att kunna genomföra uppgiften. Fortsätt att testa för att se om ni kommer åt det material ni behöver och så fort ni kommer åt kursfliken så uppmanar vi er att ladda ner det på era egna datorer. Kontakta annars er seminarielärare eller Michael Carlson så försöker vi ordna att ni kan få det ni behöver via e-post istället.

Important info! Disturbances on Mondo and submission of examination assignments

The problems between LADOK and Mondo are still ongoing despite the announcement that it would be resolved by 1 PM today Friday, February 16th. Unfortunately, this means that you as students cannot access the necessary course documents and files. It is uncertain if we can find a alternative solution in a short time to remedy the problem. The only advice we can give at the moment is that you keep trying to access Mondo until you gain access to your course tabs. If you gain have access, be sure to download relevant material onto your own computers. Even more worrying is the fact that students who are working with home assignments are at risk of not being able to upload them to the Mondo system or that already uploaded files disappear. Therefore, we ask you to submit your reports, etc. via e-mail to the nearest teacher, e.g. your seminar teacher. Contact your teachers for information about what applies to you and the course you are attending, contact information can be found at https://www.statistics.su.se/english/about-us/contact.

Viktig info! Driftstörningar på Mondo och inlämningar av examinationsuppgifter

Driftstörningen i kopplingen mellan LADOK och Mondo pågår fortfarande trots besked om att det skulle vara löst till kl. 13.00 idag fredag 16 februari. Detta medför tyvärr att ni som är studenter inte kommer åt nödvändigt kursmaterial. Det är osäkert om vi på institutionen hittar en lösning på detta på kort tid, det enda råd vi kan ge för tillfället är att ni avvaktar och testar av och till under dagen och de närmaste dagarna om ni kommer in på era kursflikar. Om ni får tillgång till era kursflikar bör ni passa på att ladda ner relevant material på era egna datorer. Ännu mer bekymrande är att ni studenter som arbetar med inlämningsuppgifter riskerar att inte kunna ladda upp dem till Mondo-systemet eller att redan uppladdade arbeten försvinner. Därför ber vi er att tillsvidare skicka in era rapporter mm. via e-post till närmast berörd lärare, t.ex. er grupp- eller seminarielärare. Kontakta lärare på den kurs ni läser för info om vad som gäller för er, kontaktuppgifter hittar ni på www.statistics.su.se/om-oss/kontakt.

Studentexpeditionen

Välkommen till studentexpeditionen på Statistiska institutionen. Hos oss får du hjälp med registrering, gruppindelning, tentamensanmälan, studieintyg mm. Du hittar oss i B-huset på plan 7.

Kurshemsidor