Sommarstängt på studentexpeditionen
 
Studentexpeditionen är obemannad under perioden 29 juni – 9 augusti.
 
Anmälan till omtentor 17 augusti (hemtentamen) sker via Ladok. Tentamensanmälan skall göras senast en vecka i förväg. Är du inte anmäld i tid får du inte skriva.
 
Vi läser mail sporadiskt under den period studentexpeditionen är obemannad.
 
Har du blivit antagen/antagen med villkor/reservplacerad inför Ht20 kommer vi att skicka ut information via mail efter urval 2.
 
Webbregistrering 13-23 augusti
Reservantagning fr.o.m 24 augusti
Omregistrering sker från och med 24 augusti
 
Höstterminen startar den 31 augusti. Kurshemsidor med schema, litteraturlista mm finner du här: http://www.statistics.su.se/utbildning
 
Vad som gäller med distansundervisning/undervisning på campus HT20 publiceras information senast 15 juli på vår hemsida:
 
 
 
Trevlig sommar!