Hos Samordnare för studenter med funktionsnedsättning hittar du viktig information.

Men det är också bra att kontakta institutionens studievägledare så tidigt som möjligt så att du får hjälp med vilka rutiner som finns vid din institution. Här hittar du studievägledaren vid Statistiska institutionen. Och här hittar du information om att tentera enskilt med intyg från Studentavdelningen.

Studera med funktionsnedsättning: En guide för studenter HT17-VT18