Anmälan till skriftlig tentamen

Här hittar du tentamensinformation för alla kurser med salstenta, som administreras centralt vid Stockholms universitet.

För hemtentor gäller anmälan senast en vecka innan tentan. Om något inte skulle fungera med din tentamensanmälan, måste du mejla expedition@stat.su.se senast en vecka innan tentamensdatum.

OBS! Endast de som anmält sig får skriva tentan.

Har man inte anmält sig i tid får man inte skriva tentan!

Tentamensresultat

Ladok kan du se inrapporterade tentamensresultat. En tentamen kan ej överklagas, men vid uppenbara fel i samband med rättningen kan studenten begära en omprövning av examinationsbeslutet. Se respektive kursbeskrivning.

Efter inrapportering av betyg lämnas skrivningarna att hämta på studentexpeditionen under våra mottagningstider. Du kan också skicka ett mejl till expedition@stat.su.se för att få en skannad kopia skickad till dig. Skrivningar och inlämningsuppgifter makuleras efter två år.