Anmälan till skriftlig tentamen

För alla kurser gäller att anmälan görs senast en vecka innan tentamensdatum i Ladok, via Mina studier. Om något inte skulle fungera med din tentamensanmälan, måste du mejla expedition@stat.su.se senast en vecka innan tentamensdatum.

En vecka innan betyder att om tentamenstillfället är en måndag, så måste anmälan vara gjord senast föregående måndag.

OBS! Endast de som anmält sig får skriva tentan.

Har man inte anmält sig i tid får man inte skriva tentan!

Tentamen i enskild sal, eller förlängd skrivtid

För att få skriva tenta i enskild sal (med eventuell förlängd skrivtid) måste studenten först ordna intyg från Studentavdelningen, därefter visa detta intyg för studievägledare (som har tystnadsplikt). Nästa steg är att boka en enskild sal, det gör studenten också hos Studentavdelningen, OBS, håll koll på hur långt i förväg detta måste göras – kontakta Studentavdelningen i god tid.

Sedan bör studenten höra av sig till studievägledningen på institutionen (Jenny) absolut senast två veckor innan tentan, för att de (Jenny) ska kunna hitta tentavakt.
Utöver detta gäller även att anmäla sig till tentan på minastudier.su.se senast en vecka innan tentadatum.

Våra tentamenslokaler

Brunnsvikssalen ligger på plan 5 i A-huset (gången över till B-huset)

Laduvikssalen och Värtasalen ligger på plan 6 i Biblioteket

Ugglevikssalen ligger på plan 5 i E-huset

Är något oklart, skicka ett mail till expedition@stat.su.se

Tentamensresultat och genomgång av skrivning

minastudier.su.se kan du se inrapporterade tentamensresultat. Tidpunkt för genomgång meddelas på schema eller kurshemsida. Tentamensgenomgång kan antingen ske på en i förväg schemalagd tid, genom individuell genomgång enligt överenskommelse med läraren, eller genom uppladdning av lösningsförslag på Mondo. Hur tentamensgenomgången sker på just din kurs kan du läsa i kursbeskrivningen. De studerande uppmanas att närvara vid genomgången av de skrivningar som de deltagit i. Skrivning kan hämtas ut tidigast vid genomgången. En tentamen kan ej överklagas, men vid uppenbara fel i samband med rättningen kan studenten begära en omprövning av examinationsbeslutet. Se respektive kursbeskrivning.

Efter genomgången finns skrivningarna att hämta på studentexpeditionen under våra mottagningstider. Skrivningar och inlämningsuppgifter makuleras efter två år.