Webbregistrering inför höstterminen 2018

Registrering till våra kurser sker på webben 13 - 26 augusti via minastudier.su.se. För att kunna registrera dig behöver du ha ett universitetskonto. Kontot kan du själv aktivera via www.su.se/aktivera.

OBS! Har du inte registrerat dig senast den 26 augusti förlorar du din plats. Observera att du måste höra av dig till vår studentexpedition om du är antagen med villkor.

Viktig information för dig som har sökt Statistik I, II eller III

Har du sökt kursen Statistik I, II eller III ska du webbregistrera dig på de delkurser som ingår (se nedan). Det går alltså inte att registrera sig på Statistik I, II eller III.

Statistik I (inkl. Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, termin 1)

  • Statistikens grunder
  • Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Statistik II (inkl. Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, termin 3)

  • Statistisk teori med tillämpningar
  • Ekonometri

Statistik III

  • Urvalsundersökningar
  • Multivariata metoder
  • Självständigt statistiskt arbete

Gruppindelning

Vilka kurser som har gruppundervisning framgår av schemat. Gruppindelning sker 13 -31 augusti, i Mondo.

Information om din kurs

Schema, kursbeskrivning, litteraturlista samt övrig kursinformation finns på kurshemsidan för din kurs, som du hittar under fliken Utbildning.