Statistiska Institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
Moln som speglar sig i Södra husets fasad. Foto: Eva Albrektsson

Utbildningar i statistik

Statistik är ett essentiellt verktyg inom samhällsplanering, beslutsfattande, ekonomisk verksamhet, för att samla in, förstå och förklara data, liksom i industrin vid produktutveckling och kvalitetskontroll. Statistik används i nästan alla empiriska vetenskaper, t ex medicin, biologi, nationalekonomi, företagsekonomi, kriminologi, sociologi och psykologi.

Dan Hedlin

Vad säger partimätningarna i det finska kommunalvalet?

Det är jämnt mellan partierna inför det finska kommunalvalet på söndag, och Svenskspråkiga Yle har frågat professor Dan Hedlin om man kan lita på partimätningarna.

 

Dagens schema
Schema alla kurser
Kurshemsidor