Läs Statistik II för att bli ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Fördjupa dina kunskaper i statistiska metoder som kan tillämpas inom en mängd olika ämnesområden, så som nationalekonomi, företagsekonomi, psykologi, sociologi, biologi, kriminologi och många fler. Statistik II ger dig utökade kunskaper i sannolikhetsteori, statistisk inferensteori, tidserie- och regressionsanalys.

Läs mer om kursen, och vilka förkunskapskrav kursen har: Statistik II.

Om du har några frågor kring sen anmälan kan du höra av dig till studievagledare@stat.su.se.