Att inkludera statistik i din utbildning är ett smart val inför framtiden. Foto: Creative commons 0
Att inkludera statistik i din utbildning är ett smart val för att öka chanserna att få ett bra jobb. Foto: Creative commons

Efterfrågan stor hos både offentlig sektor och hos privata aktörer

Enligt SACO:s rapport kännetecknas arbetsmarknaden för matematiker/statistiker idag av liten konkurrens om jobben, och läget bedöms inte förändras på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och erfarna.

Som statistiker efterfrågas du både av offentlig sektor och av privata aktörer. Opinions- och marknadsinstitut, finansiella marknaden, läkemedelsföretag, stat och kommuner, intresseorganisationer är några exempel på arbetsområden där du som statistiker har stor möjlighet att få jobb.

Stora pensionsavgångar

Statistiska centralbyrån (SCB) skriver på sin webb att de har ett stort antal pensionsavgångar de närmaste åren. Därför kommer de behöva anställa både nyexaminerade statistiker, statistiker med lång erfarenhet inom yrket och de som har forskarutbildning.

Detta stämmer överens med SACOS:s rapport, som menar att hälften av yrkeskåren för matematiker och statistiker är över 50 år och att vi därför kan förvänta oss en hel del pensionsavgångar framöver. Samtidigt är det få nyexaminerade som kommer ut på arbetsmarknaden.

SCB poängterar även de att kompetens inom statistik efterfrågas allt mer på arbetsmarknaden. Detta samtidigt som det är alldeles för få studenter som väljer statistik på grund- och kvalificerad nivå.

”Big data” ska förutsäga framtiden

I Svenska dagbladet kan vi läsa om det hetaste begreppet just nu: Big data – jättedata, megadata, superdata. Oanade möjligheter till kartläggning, effektivisering och vinster målas upp – men naturligtvis också risker för intrång i privatlivet och felaktiga analyser. I artikeln finns ett råd till ungdomar: Satsa på statistikstudier eftersom det redan nu varnas för att det enbart i USA kan uppstå brist på minst 100 000 dataanalytiker inom några år.

Fler artiklar

Nyfiken på en framtid som statistiker? Här hittar du alla våra kurser och utbildningar!