Så hittar du just ditt schema lätt, om du använder en dator:

  • Om du använder PC: använd kortkommandot CTRL + F och sök efter kursnamnet i sökrutan. 
  • Om du använder Mac: använd kortkommandot Commando (kringla) + F och sök efter kursnamnet i sökrutan.

Övrig information om din kurs, som kursbeskrivning, finns här

Scheman vårterminen 2017

Kurser på grundnivå

Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning

Ekonometri

Finansiell statistik

Grundläggande statistik för ekonomer

Introduktion till statistik för statsvetare

Multivariata metoder

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Självständigt arbete

Statistikens grunder, dagtid

Statistikens grunder, kvällstid

Statistisk teori med tillämpningar (STMT)
 

Kurser på avancerad nivå

Examensarbete i statistik för masterexamen

Generaliserade linjära modeller

Inferensteori

Multivariat analys

Statistisk vetenskapsteori