Så hittar du just ditt schema lätt, om du använder en dator:

  • Om du använder PC: använd kortkommandot CTRL + F och sök efter kursnamnet i sökrutan. 
  • Om du använder Mac: använd kortkommandot Commando (kringla) + F och sök efter kursnamnet i sökrutan.

Övrig information om din kurs, som kursbeskrivning, finns här

Scheman höstterminen 2017

Kurser på grundnivå
 

Ekonometri

Finansiell statistik

Grundläggande statistik för ekonomer

Multivariata metoder

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Självständigt arbete

Statistikens grunder

Statistik med inriktning mot samhällsplanering

Statistisk teori med tillämpningar (STMT)

Urvalsundersökningar
 

Kurser på avancerad nivå
 

Analys av surveydata

Bayesiansk statistik I

Inferensteori

Sannolikhetsteori

Statistiska beräkningar

Statistiska metoder

Statistisk vetenskapsteori