Studentrådet sammanträder den 10 oktober kl 17 i B705.