Statistiska Institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
medierna radio

"Det duger knappast som någon bild av verkligheten"

Flera medier drog felaktiga slutsatser från KP:s läsarundersökning, och framställde det som att pappor ratas. Dan Hedlin intervjuas i Medierna i P1om hur medierna har dragit slutsatser och gjort tolkningar utan stöd i undersökningen .

Studenter Södra husen

Statistik II (30 hp)

Läs Statistik II för att bli ännu mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Fördjupa dina kunskaper i statistiska metoder som kan tillämpas inom en mängd olika ämnesområden, så som nationalekonomi, företagsekonomi, psykologi, sociologi, biologi, kriminologi och många fler. Statistik II ger dig utökade kunskaper i sannolikhetsteori, statistisk inferensteori, tidserie- och regressionsanalys.

 

Dagens schema
Schema alla kurser
Kurshemsidor