Statistiska Institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
Information till studenter och lärare om coronaviruset

Kan du vara säker på Covid 19-test för hemmabruk?

Frank Miller, docent i statistik vid Statistiska institutionen förklarar vad som kan menas med att ett test är "säkert", och varför du inte kan lita på alla Covid 19-tester för hemmabruk.

Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons

Distansundervisning på alla kurser tills vidare

Kurser som nu berörs vid Statistiska institutionen: Regression och undersöknings metodik (dag) Regression och undersöknings metodik (kväll) Grundläggande statistik för ekonomer / Basic statistics for economists Ekonometri / Econometrics Introduktion till statistik för statsvetare Statistiska beräkningar /Statistical compuation

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Jessica Franzén, lärare och forskare vid Statistiska institutionen.

Nominera Årets lärare!

År 2019 blev tre olika lärare från Statistiska institutionen nominerade av studenter! Vill du också nominera en av våra lärare? Nu kan du nominera Årets lärare 2020!

Från vänster: Astrid Pettersson, Jonas Bjermo, Ellinor Fackle Fornius, Frank Miller, Mahmood Ul Hassan. Foto: Jenny Rosen.

Hur hittar man rätt svårighetsgrad för kunskapstest?

Kunskapstester som högskoleprovet mäter individers kunskap och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en utprövning av kunskapstest designas optimalt? Forskare vid Statistiska institutionen och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samarbetar i ett forskningsprojekt.

 

Dagens schema
Schema alla kurser
Kurshemsidor