Statistiska Institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
Från vänster: Astrid Pettersson, Jonas Bjermo, Ellinor Fackle Fornius, Frank Miller, Mahmood Ul Hassan. Foto: Jenny Rosen.

Hur hittar man rätt svårighetsgrad för kunskapstest?

Kunskapstester som högskoleprovet mäter individers kunskap och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en utprövning av kunskapstest designas optimalt? Forskare vid Statistiska institutionen och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samarbetar i ett forskningsprojekt.

Dan Hedlin vid intervju med SVT. Foto: Firat Celik, SVT.

Stark kritik mot rapport om BRÅ

Rapporten "Går det att lita på BRÅ?", har fått stark kritik på flera punkter. Rapporten kritiseras för felciteringar, felaktiga insinuationer, och ogrundat misstänkliggörande. Professor Dan Hedlin, vid Statistiska institutionen, blev felciterad i rapporten.

 

Dagens schema
Schema alla kurser
Kurshemsidor