De salstentamina som under höstterminen kommer att ersättas med en hemtentamina har oförändrade datum, men exakta klockslag för uthämtning och inlämning kan efter behov komma att anpassas något.

Detaljerade instruktioner för hur du som student ska göra kommer att skickas ut i samband med din tenta, se till att bevaka din e-post, Athena och vår webb.

Instruktioner för hemtentor, höstterminen 2020 (72 Kb)

-> OBS! Se till att du har rätt e-post i Ladok. Annars når vi inte dig med information eller med själva hemtentan. Vi gör en notis i Athena i samband med att tentan skickas ut.

-> OBS! Hemtentamina kommer också att vara anonyma. Amälan till tentamen ska ske som vanligt via Ladok senast en vecka i förväg, för att vi ska kunna administrera tentans anonymitet. Är du redan anmäld till salstentan så ligger din anmälan kvar och gäller för den hemtenta som kommer att ske istället. Endast anmälda med tilldelad anonymkod får skriva tentan.

Studenter i berörda kurser håller sig uppdaterade på Athena och med kursansvarig lärare angående instruktioner för uthämtning och inlämning av hemtentamina.

För information om dina tentor, håll koll på din kurssajt på Athena.

Se också information på su.se/corona

Detta gäller vid Statistiska institutionen för Ändrade undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19 för HT 2020