Nyheter

Alla nyheter

 • Detta gäller för hemtentor med anledning av Covid19 2020-08-10 En del tentor ht 2020 kommer vid Statistiska institutionen att ges som hemtentor.
 • Kurser öppna för sen anmälan! 2020-07-16 Har du missat att söka till våra kurser inför hösten? Dessa kurser öppnas för sen anmälan!
 • Webinarium om maskininlärning och undervisning i statistik 2020-07-10 Här kan du se professor Mattias Villani gå igenom sex punkter för förändring i svensk statistikundervisning, för att bättre förbereda statistikstudenter för en värld med maskininlärning och analys av mycket stora datamängder (big data).
 • Ändrade undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19 för HT 2020 2020-07-10 Distansundervisning eller undervisning på campus? Detta gäller för din kurs höstterminen 2020.
 • Blivande student! 2020-07-10 Här har vi samlat information till dig som sökt kurser hos oss till hösten 2020.
 • Vanliga frågor och svar 2020-07-10 Du hittar svaren på många vanliga frågor som statistikstudenter brukar ställa här!
 • Årets lärare 2020! 2020-06-29 Jessica Franzén, Universitetslektor vid Statistiska institutionen, är Årets lärare 2020! Stort Grattis Jessica!
 • Webbregistrera dig för att behålla din plats 2020-06-29 För att behålla din studieplats måste du webbregistrera dig senast den 23 augusti, via Ladok för studenter.
 • Är du antagen till någon av våra kurser? 2020-06-29 Är du antagen, antagen med villkor, eller reserv på någon av våra kurser? Vad kul! Då kanske du kommer att vara student hos oss i höst! Glöm inte att tacka JA till din plats, även om du är reserv. Om du glömmer att tacka JA förlorar du din plats. Sista svarsdag är den 24 juli.
 • Rektors hälsning till alla studenter vid Stockholms universitet 2020-06-11 "Jag är oerhört imponerad av hur flexibla ni studenter har varit [...] och vilket tålamod ni har haft!"
 • Dödstal i Covid-19 kan ännu inte jämföras länder emellan 2020-06-07 I media har vi sett rubriker som "Sverige har flest döda i covid-19 per capita". Men det kan vi inte veta. Vi har haft jämförelsevis hög rapporterad överdödlighet men vi har också bättre möjligheter att snabbt skicka in statistik till organ som Eurostat. Vissa länder ligger efter med statistikinsamlingen. Dessutom räknar länderna på olika sätt, förklarar Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Sök riktig statistik, inte självutnämnda epidemiologer 2020-04-28 För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. "Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem", säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel.
 • Examinationstillfällen Grundläggande statistik för ekonomer på svenska 2020-04-24 Den 16 september kl 13:00 - 18:00 ges nästa tentamenstillfälle för er som har läst kursen Grundläggande statistik för ekonomer på svenska. Detta är det tredje tentamenstillfället av totalt tre som kommer att ges.
 • Examinationstillfällen Finansiell statistik på svenska 2020-04-23 Den 11 november ges nästa tentamenstillfälle för er som har läst kursen Finansiell statistik på svenska.
 • Karriärseminarium: Ekonometri i praktiken 2020-04-14 Företaget Annalect besöker statistiska institutionen och berättar om hur de jobbar med ekonometriska metoder.
 • INSTÄLLD Framtidsmässan - en karriärmässa för studenter och alumner 2020-04-02 Träffa arbetsgivare och fundera kring karriärval, hur ser jobben ut inom offentlig sektor?
 • INSTÄLLD "A walk in the park!" - Naturpromenad för tentaplugg 2020-04-02 Stärk minne och koncentrationsförmåga genom naturpromenad. Diskutera statistiken och räkneproblem under en promenad med andra studenter. Och passa på att nätverka!
 • Ensamt att plugga hemifrån? Vår masterstudent är din pluggkompis! 2020-03-26 Vår masterstudent Emma håller dig sällskap i 25 minuter. En pluggkompis som garanterat inte stör dig!
 • Därför är det bra att gå med i studentrådet 2020-03-25 Funderar du på att engagera dig i studentrådet? Att vara med i studentrådet tar inte mycket tid men ger dig flera fördelar: en merit som väger tungt på CV:t, en fot in för olika extrajobb och möjligheten att förändra det som du är missnöjd med på institutionen. Här berättar några alumner som varit aktiva om vad de fick ut av att vara med!
 • Kan du vara säker på Covid 19-test för hemmabruk? 2020-03-24 Frank Miller, docent i statistik vid Statistiska institutionen förklarar vad som kan menas med att ett test är "säkert", och varför du inte kan lita på alla Covid 19-tester för hemmabruk.
 • Studentexpeditionen 2020-03-24 Välkommen till studentexpeditionen på Statistiska institutionen. Du hittar oss i B-huset på plan 7.
 • Inställda mottagningstider på studentexpeditionen tills vidare 2020-03-18 https://www.su.se/corona/information-till-studenter-och-medarbetare-om-coronaviruset-1.490556
 • Tema Framtid på Statistikfrämjandets årsmöte 2020-03-17 Konferensen med tema Framtid under Statistikfrämjandets årsmöte 2020 rymmer lera spännande talare, bland dem professor Mattias Villani, från Statistiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV! 2020-03-12 Läs vidare på masternivå i statistik, för att ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält!
 • Att ha koll på statistik: Tre tips från professorn! 2020-03-09 I ett inslag om statistik på SVT medverkar professor Dan Hedlin, och ger råd till tittarna om hur man kan förhålla sig till statistik som presenteras i nyhetsmedier.
 • Hur hittar man rätt svårighetsgrad för kunskapstest? 2020-03-09 Kunskapstester som högskoleprovet mäter individers kunskap och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en utprövning av kunskapstest designas optimalt? Forskare vid Statistiska institutionen och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samarbetar i ett forskningsprojekt.
 • Fortsatt lysande arbetsmarknad för statistiker 2020-03-03 I SACO:s rapport ”Framtidsutsikter” kan vi läsa att arbetsmarknaden i framtiden ser väldigt bra ut för statistiker och matematiker.
 • Sex skäl att läsa statistik 2020-03-03 Perfekt breddningsämne, god arbetsmarknad och allmänbildande - här är våra bästa argument för att börja plugga statistik.
 • Studentrådsmöte 2020-03-03 Träffa studentrådet vid Statistiska institutionen och diskutera utbildningsfrågor som är viktiga för dig.
 • Karriärseminarium: Multivariata metoder i praktiken 2020-02-26 Hur kommer teorin du lär dig under statistikstudierna att användas i arbetslivet? Och hur får man jobb som statistiker? Ett karriärseminarium för dig som fördjupar dig inom statistiken.
 • DN avpublicerar Gymnasiekollen efter kritik om svagt statistiskt underlag 2020-02-25 I Mediernas i P1 granskning av DN:s Gymnasiekollen, intervjuar de professor Dan Hedlin: "Då kanske inte DN borde ha publicerat artikeln över huvud taget".
 • Nominera Årets lärare! 2020-02-24 År 2019 blev tre olika lärare från Statistiska institutionen nominerade av studenter! Vill du också nominera en av våra lärare? Nu kan du nominera Årets lärare 2020!
 • Karriärseminarium: Studentråd och vägen till jobb! 2020-02-13 Nu får Studentrådet vid Statistiska institutionen en nystart! Att gå med i Studentrådet ger dig en möjlighet att påverka dina studier vid institutionen. Men det ger dig också bra meriter till ditt CV, och du kan få olika uppdrag vid institutionen. Vår alumn Patrik, som varit aktiv i studentrådet besöker oss och berättar hur det är och vad det ger.
 • Gästföreläsning för studenter på KTH 2020-02-11 I ett samarbete mellan Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och Skolan för teknikvetenskap (SCI) vid KTH, har professor Mattias Villani gästföreläst på kursen Regressionsanalys, vid SCI.
 • ”Lätt att övertolka statistik” 2020-02-11 Vilken roll spelar statistik för forskning? Vilka är de vanligaste felen när det hänvisas till statistiska undersökningar? Dan Hedlin, professor i statistik, delar med sig av några tips.
 • Opinionsundersökningarnas olika metoder kan ge mycket olika resultat 2020-02-11 SVT följer upp de skilda resultaten i opinionsundersökningar i oktober 2019, och ber professor Dan Hedlin reda ut vad skillnaderna kan bero på.
 • En obesvarad kärlek till statistik? 2020-02-11 Ett fördjupat samtal mellan professor Dan Hedlin och Kristoffer Örstadius, granskande reproter på DN, om journalistikens relation till statistik.
 • Examinationstillfällen Statistik med inriktning mot samhällsplanering 2020-02-06 Statistik med inriktning mot Samhällsplanering, gavs för sista gången HT2018 och kommer inte längre att ges. Vi kommer dock att anordna ett tentamenstillfällen per delprov och termin under tre terminer.
 • Omregistrering 2020-02-05 Tidigare registrering i ämnet ger inte en garanterad plats i undervisningen under kommande terminer.
 • Hur är det att studera statistik - egentligen? 2020-02-04 Vår masterstudent Emma berättar om hur det är att läsa statistik vid Stockholms universitet.
 • Vanligaste namnen 2020-02-04 SCB publicerar statistiken över namn på nyfödda under 2019.
 • Studera utomlands - utbytesstudier 2020-01-28 Upptäck världen som student! Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Som student vid Statistiska institutionen har du möjlighet att söka till något av Stockholms universitets centrala utbytesprogram.
 • Ladok för dig som student 2020-01-28 Stockholms universitet har nyligen implementerat en uppgraderad version av Ladok-systemet. I pdf-filen nedan finns en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, till exempel registrera dig eller anmäla dig till tenta.
 • "A walk in the park!" - Naturpromenad för tentaplugg 2020-01-23 Stärk minne och koncentrationsförmåga genom naturpromenad. Diskutera statistiken och räkneproblem under en promenad med andra studenter.
 • Arbetsmarknadsdag för matematiker 2020-01-22 Fysikum och Matematiska institutionen ordnar en arbetsmarknadsdag kring matematik, fysik och datalogi.
 • Lars Lyberg årets Statistikfrämjare 2019 2020-01-22 ”Lars Lyberg är en person som under lång tid har, och som även fortsätter att kraftigt påverka statistikområdet och lyfter fram såväl statistik som ämne, som Sverige som land både för statistiker och allmänheten. Det är en värdig vinnare av 2019 års pris!”
 • Ny oro om opinionsundersökningarnas säkerhet inför ett eventuellt extraval 2020-01-21 Partier och medier påverkas av opinionsundersökningar, men hur säkra är de? Och hur står sig de självrekryterade panelerna mot undersökningar med slumpmässigt urval? Professor Dan Hedlin förklarar att insamlingsmetoden inte är ensamt avgörande, utan metoden för att ta hand om - och vikta insamlade data också spelar stor roll.
 • Stark kritik mot rapport om BRÅ 2020-01-21 Rapporten "Går det att lita på BRÅ?", har fått stark kritik på flera punkter. Rapporten kritiseras för felciteringar, felaktiga insinuationer, och ogrundat misstänkliggörande. Professor Dan Hedlin, vid Statistiska institutionen, blev felciterad i rapporten.
 • Medicinsk lunchyoga för studenter på onsdagar 2020-01-16 Studenthälsan ordnar kostnadsfri lunchyoga för studenter.
 • Matematiktermer - en matematisk ordlista 2020-01-16 Vad hette det, eller vad betydde det nu igen? Här hittar du hjälp att minnas termenologin

Kontakt

Besöksadress
Statistiska institutionen
Universitetsvägen 10B, plan 7 
Stockholm
Observera att om du kommer från tunnelbanan och går in från norra sidan, står det 14B på ingången till huset där du når oss! Gå rakt fram och ta hissen upp så kommer du rätt. 

Öppettider
Institutionen har öppet vardagar 07:50 – 17:05 under terminerna. Vi har stängt 24 juni - 11 augusti - under den perioden behöver du boka tid med någon av våra medarbetare för att kunna komma in på institutionen.

Postadress
Statistiska institutionen
Stockholms universitet
SE - 106 91  STOCKHOLM

Fax 08 - 16 7511

Vi tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fråga oss - vi kan statistik!

Är du journalist och behöver komma i kontakt med någon som kan statistik, för att till exempel kommentera en undersökning eller en statistisk metod i media? Då har du kommit rätt! Kontakta Richard Hager så slussar han dig vidare till lämplig forskare.

Richard Hager
Telefon:  08-16 29 90
E-post: richard.hager@stat.su.se