Vid Statistiska institutionen vid Stockholms universitet finns forskare med samlade kunskaper om hela det statistiska området.

Har du frågor om statistik, kontakta Richard Hager eller Jenny Leontine Olsson så slussar de dig vidare till lämplig forskare.

Richard Hager

Telefon:  08-16 28 67
E-post: richard.hager@stat.su.se

 

Jenny Rosen

E-post: jenny.rosen@stat.su.se

Om du söker experthjälp med statistisk analys eller liknande, hänvisar vi till konsultation i statistik - mer information finns här!