Bologna. Interior courtyard of palazzo in centro storico. Foto: Unsplash Sterling Lanier.

Vid Dipartimento di Scienze Statistiche, kan du läsa kurser i statistik, masterkurser i statistik eller masterkurser i kvantitativ finans.

Hur är det att plugga utomlands? Se filmen där tre studenter berättar om sina erfarenheter.

Hur du ansöker till Bologna
 

Ansökan om nominering till utbytesstudier

Ansökan om utbytesstudier genom Erasmus+ sker en gång per termin, under mitten av februari till mitten av mars för studier under höstterminen eller för hela läsåret, och strax efter terminsstart på hösten för studier under vårterminen. Ansökningsförfarandet är upplagt som en två-stegsprocess. Först ansöker du om att bli nominerad till vårt partneruniversitet. Om du blir nominerad ska du därefter till statistikkurser vid University of Bologna.

Steg 1: ansök om nominering

Blankett för ansökan om nominering till utbytesplats genom Erasmus+ (443 Kb)
Bilaga till ansökan om nominering till utbytesplats genom Erasmus+ (257 Kb)

Urvalskriterier
Alla i tid inkomna ansökningar bedöms utifrån följande rangordning:

  • Komplett ansökan. Ofullständiga ansökningshandlingar behandlas ej.
  • Tidigare utbytesstudier. Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram som finns registrerat i LADOK.
  • Studieresultat. Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet i första hand på studieresultat. Vi använder oss av metoden uträknat viktat medelbetyg på de kurser som du har läst vid Statistiska institutionen.

Det är Statistiska institutionens utbyteskoordinator som tillsammans med studierektor tar beslutet om vilka studenter som ska nomineras.

Alla som har ansökt om nominering får besked om ansökan beviljas eller avslås.

Steg 2: för nominerade studenter

Ansök efter instruktion.
När du har blivit nominerad får du ansökningsinformation till Bologna mejlad till dig av vår utbyteskoordinatior.

Språkförberedelser

När du blivit nominerad (och efter avslutat utbyte) ska du göra ett språktest online. Om du kommer att studera på ditt B- eller C-språk och känner dig osäker på hur det ska gå med språket, finns också möjlighet att läsa en förberedande språkkurs online.

Läs mer om språkförberedelserna här.

Ekonomi/Stipendium

Antagna Erasmus+studenter är befriade från terminsavgifter på de mottagande lärosätena, däremot kan andra mindre avgifter förekomma. Erasmus+studenter har rätt till studiemedel genom CSN och ett specifikt Erasmus+stipendium. Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Beloppet betalas dock inte ut dagsvis, utan som en klumpsumma för hela perioden.

På Stockholms universitets centrala hemsida kan du läsa mer om hur man ansöker om Erasmus+stipendiet.

Försäkring

Vid resa inom Europa ska du ha med dig Försäkringskassans Europeiska sjukvårdskort som du beställer kostnadsfritt från www.forsakringskassan.se. Kortet berättigar dig till akut sjukvård på samma villkor som landets egna invånare.

Som utresande utbytesstudent från Stockholm universitet täcks du även automatiskt av en försäkring från Kammarkollegiet.

Läs mer om vad försäkringen täcker och hur du ska gå tillväga om något händer.

Kontakt

Kontakta gärna institutionens utbyteskoordinator om du har några frågor eller funderingar.

E-post: studievagledare@stat.su.se

Mer information om Erasmus+