Under kursen studeras speciellt 1-faktorförsök, randomiserade blockförsök, latinska kvadrater, faktorförsök (t.ex. 2k-försök) och variansanalys.

Olika tillämpningar av försöksplanering och variansanalys spelar en stor roll i kursen. Kursen utgör en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och för studier på forskarnivå i statistik.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Frank Miller

Du hittar Franks mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Frank och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Mahmood Ul-Hassan