Begrepp som tas upp under kursens gång är bland annat linjära och generaliserade linjära modeller, modeller för diskreta data och loglinjära modeller. Dessutom tillämpas och exemplifieras bland annat likelihoodbaserad inferens, linkfunktioner och olika typer av logistisk regression.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Gebrenegus Ghilagaber

Du hittar mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Mahmood Ul Hassan