Bayesiansk-, likelihoodbaserad- och Neyman-Pearson inferens tillämpas och exemplifieras vid punktestimation, intervallestimation och modellval.

Kursen utgör en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och för studier på forskarnivå i statistik.

Särskild behörighet:90 hp i statistik, eller motsvarande. Matematik för ekonomisk och statistisk analys, GN, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Sök kursen!

Kursinformation

Lärare höstterminen 2018

Kursansvarig

Per Gösta Andersson

Du hittar Per Göstas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Per Gösta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Föreläsare

Hans Nyquist

Övningslärare

Oscar Oelrich /

Vad forskar din lärare om?

Läs om Per Göstas forskning om svarsbortfall!