Den tar upp olika axiomsystem, sannolikhetsrum, flerdimensionella fördelningar, transformationer, betingade stokastiska variabler, hierarkiska modeller, karaktäristiska funktioner, olika former av konvergens och gränsvärdessatser. Kursens innehåll och uppläggning kan variera något mellan åren. Kursen utgör en god grund för forskarstudier i statistik.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Andriy Andreev

Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Oscar Oelrich
Azadeh Chizarifard