Som statistiker är det viktigt att kunna förstå och analysera tidsseriedata. I kursen Ekonometri lär du dig att estimera vanligen förekommande ekonometriska modeller och bedöma vilken modell som passar för vilken typ av data. Grundläggande kunskaper i ekonometri är även viktiga som verktyg för att modellera tidsserier för finansiella data.

Kursen behandlar flera metoder som är användbara såväl i arbetslivet som för dig som ska skriva uppsats, såsom enkel- och multipel regression, modeller för dikotoma beroendevariabler, analys av tidsseriedata, prognoser, dynamiska modeller, samt exponentiell utjämning.

Särskild behörighet: Statistisk teori, pk, 5 poäng eller Statistisk teori III, GN, 7,5 högskolepoäng eller Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

OBS! Vi har tagit bort möjligheten att söka Ekonometri (15 hp) som en fristående kurs. Hör av dig till studievägledaren, studievagledare@stat.su.se, om du har läst Statistisk teori med tillämpningar och nu vill läsa Ekonometri.

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Kursinformation

Lärare vårterminen 2019

Kursansvarig

Andreas Rosenblad

Du hittar Andreas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andreas och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

 

Vad forskar din lärare om?

Läs om Per Göstas forskning om svarsbortfall!