De begrepp som behandlas mer utförligt är: Sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, inferens med beslutsteori, regressionsmodeller, indexteori, modeller för tidsserier och prognoser, volatilitet, optioner samt datahantering och statistisk programvara.

Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och Kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och finansiering eller motsvarande.

Särskild behörighet: Grundläggande statistik för ekonomer 15 hp och Matematik för ekonomer 7,5 hp.

Undervisningsspråk: Engelska

 OBS! Denna kurs går inte att söka som fristående kurs.

Kursinformation

Schema för kurstillfället som ges på engelska under första delen av terminen hittar du på vår engelska hemsida.

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare vårterminen 2019

Kursansvarig

Frank Miller

Du hittar Franks mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Frank och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Susy Caraza Rivera

Vad forskar din lärare om?

Läs om Franks forskning om kliniska försök när det gäller ovanliga sjukdomar.