De metoder och begrepp som översiktligt behandlas i kursen inkluderar statistiska mått, statistiska diagram, osäkerhet, hypotesprövning, linjära modeller, tidsseriemodeller, index, demografi, urval, datainsamlingsmetoder, olika typer av fel i undersökningar och hur man hanterar sådana fel.

Särskild behörighet: Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2

OBS! Denna kurs går inte att söka som fristående kurs.

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

 

OBS! Tredje tentatillfället i Introuduktion till statistik för statsvetare ges den 15 augusti kl 10-15. Det går bra att anmäla sig till tentan från och med idag.

 

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

 

Du hittar Jessicas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Jessica och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare: