Modellbegreppet diskuteras utförligt med speciell tonvikt på sannolikhetsmodeller och deras tillämpningar inom olika områden. Vidare ingår en introduktion till användningen av statistisk programvara.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Svenska

Sök kursen!

Observera att vi här presenterar Statistikens grunder, kvällstid, som går på halvfart under kvällar. Kursen är juridiskt sett densamma som Statistikens grunder, dagtid, men då kurserna har olika lärare kan själva innehållet vara lite olika.

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare ht-19

Kursansvarig

Raul Cano