Om du vill vara med i studentrådet eller har frågor och funderingar angående dina studier/kurser, eller liknande så kan du nå studentrådet via e-post: statscouncil@gmail.com

Studentrådet Höstterminen 2017

Ordförande: Martin Hyllienmark

Kassör: Edvard Palacios Åberg

Institutionsstyrelserepresentanter: Patrik Mirzai och Martin Hyllienmark.

Samhällsvetenskapliga Fakultetesrådsrepresentanter: Oliver Pahmp

Studentombudsman för arbetsmiljö och likabehandling: Gustav Fredrikson

UNGA-representanter: Oliver Pahmp, Charlotte Pettersson (UNGA = Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå)

Fakultetsrådsrepresentant: Edvard Palacios Åberg
 

Mer information om studentkåren och kontaktuppgifter till din studiebevakare hittar du här.

Statistiska institutionens kontaktperson för studentrådet och studentkåren är studievägledaren, som nås på studievagledare@stat.su.se.