Blanketter

Studieuppehåll eller studieavbrott

Anmälan om avbrott eller studieuppehåll ska göras skriftligen på respektive blankett som kan laddas ner här. Blanketten ska sedan lämnas till studentexpeditionen vid Statistiska institutionen, alternativt skickas via post eller fax. Adress finns på blanketten.

Tillgodoräknande av kurs

Alla studenter som är registrerade på någon kurs vid Stockholms Universitet och har fått minst 7,5 högskolepoäng rapporterade i LADOK, har en möjlighet att få sina studier ifrån andra universitet tillgodoräknade.