Anmälan skall göras via Ladok senast en vecka i förväg. När du är anmäld till tentan får du en anonymkod som du ska spara.

Får du problem med din anmälan, kontakta expedition@stat.su.se senast ev vecka i förväg.

Tid och plats för tentamen framgår av respektive kursschema och tentamensschemat. Placeringslistor med namn och skrivplats anslås utanför skrivsalen.

Mer information om tentamen vid Statistiska institutionen finns här