Under HT2019 kommer följande tentamenstillfällen att anordnas:

Provkod     Benämning                                                                                       Datum

SP1A         Beskrivande statistik och sannolikhetslära – A, 6 hp       2019-11-16 kl. 10-14

SP2A         Undersökningsmetodik och inferensteori – A, 6 hp        2019-11-30 kl. 10-14

SP3A         Regressionsanalys och tidsserier – A, 6 hp                          2020-01-11 kl. 10-14

Du anmäler dig till respektive tentamen via e-post till Iris Claësson, Kulturgeografiska institutionen, iris.claesson@humangeo.su.se. Kom ihåg att du måste anmäla dig senast fem arbetsdagar innan respektive tentamen.

 

Om du har rest på någon eller några av följande inlämningsuppgifter

SP4A         Statistiskt projektarbete – A, 6 hp

SP1B         Beskrivande statistik och sannolikhetslära – B, 1.5 hp

SP2B         Undersökningsmetodik och inferensteori – B, 1.5 hp

SP3B         Regressionsanalys och tidsserier – B, 1.5 hp

SP4B         Statistiskt projektarbete – B, 1.5 hp (skriftlig opposition & seminarier)

ska du anmäla dig till dessa genom att skicka e-post till Iris Claësson (iris.claesson@humangeo.su.se) senast 2019-09-30.

 

Observera att om du missar att anmäla dig kan du inte tentera respektive genomföra inlämningsuppgifterna! Om du har frågor kan du vända dig till Iris Claësson, Kulturgeografiska institutionen (iris.claesson@humangeo.su.se) eller Statistiska institutionens studentexpedition (expedition@stat.su.se).