Vi har bjudit in statistiker från SFK-StaM (Förbundet för Kvalitet, ’Statistisk Metodik’) och föreningen ’Industriell Statistik’ (Svenska Statistikfrämjandet) för att träffa statistikstudenter och berätta om sitt arbete med statistisk metodik i industri och näringsliv.

Behovet av statistisk kompetens ökar, och statistiker behövs inte minst vid konstruktion, produktionsplanering, utredning. Statistiker är anställningsbara inom snart sagt varje verksamhetsområde.

Passa på att nätverka och ställa alla dina frågor!

Sista anmälningsdag 10 april, till studievagledare@stat.su.se

Varmt välkommen!