Så hittar du just ditt schema lätt, om du använder en dator:

  • Om du använder PC: använd kortkommandot CTRL + F och sök efter kursnamnet i sökrutan. 
  • Om du använder Mac: använd kortkommandot Commando (kringla) + F och sök efter kursnamnet i sökrutan.

Övrig information om din kurs, som kursbeskrivning, finns här

Scheman höstterminen 2018

Kurser på grundnivå

Ekonometri

Finansiell statistik

Grundläggande statistik för ekonomer

Multivariata metoder

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Självständigt statistiskt arbete (uppsats)

Statistikens grunder

Statistik med inriktning mot samhällsplanering

Statistisk teori med tillämpningar

Urvalsundersökningar

Kurser på avancerad nivå

Analys av surveydata

Bayesiansk statistik I

Försöksplanering

Generaliserade linjära modeller

Inferensteori

Sannolikhetsteori

Statististisk vetenskapsteori