Så hittar du just ditt schema lätt, om du använder en dator:

  • Om du använder PC: använd kortkommandot CTRL + F och sök efter kursnamnet i sökrutan. 
  • Om du använder Mac: använd kortkommandot Commando (kringla) + F och sök efter kursnamnet i sökrutan.

Övrig information om din kurs, som kursbeskrivning, finns här

Scheman vårterminen 2018

Kurser på grundnivå
 

Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning

Ekonometri

Finansiell statistik

Grundläggande statistik för ekonomer (Period 1)

Introduktion till statisitk för statsvetare

Multivariata metoder

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Självständigt arbete (uppsats)

Statistikens grunder

Statistisk teori med tillämpningar (STMT)

Kurser på avancerad nivå
 

Examensarbete i statistik för masterexamen

Multivariat analys

Statistiska beräkningar

Statistiska metoder

Urval och estimation