Upptäck världen som student!

Minor Field Studies - MFS - är ett SIDA-finansierat stipendium för att skriva uppsats i ett medel- eller låginkomstland. Inför våren 2021 är ansökningsperioden 20 september - 15 oktober.

I rådande läge kommer inte stipendier att beviljas, men sökande kommer att kunna få preliminära besked, så det är ändå värt att söka!

Läs mer och sök här: https://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/skriva-uppsats-utomlands/minor-field-studies-f%C3%A4ltstudier-utomlands-1.440123

Du kan också ta reda på mer genom att delta i MFS informationstillfällen, som ges i form av webinarier: