Anmälan till skriftlig tentamen

Här hittar du tentamensinformation för alla kurser med salstenta, som administreras centralt vid Stockholms universitet.

För hemtentor gäller anmälan senast 8 dagar innan tentan. Om något inte skulle fungera med din tentamensanmälan, måste du mejla expedition@stat.su.se senast 8 dagar innan tentamensdatum.

OBS! Har man inte anmält sig i tid får man inte skriva tentan!

OBS! Vi vill uppmärksamma alla studenter på att vi noggrant går igenom alla tentor för att upptäcka fusk, plagiat och otillåtet samarbete. Fusk rapporteras till Disciplinnämnden och kan leda till avstängning. Läs noga instruktionerna på tentan samt universitetets regler för tentamensskrivningar, för att ta reda på vad som är tillåtet på tentan.

Ska du skriva hemtentamen med förlängd skrivtid behöver du kontakta vår studievägledare i god tid före tentamen, men senast tre arbetsdagar före tentan. (Observera att du detta endast gäller om du har en överenskommelse baserat på ett intyg från Studentavdelningen, som du har visat för studievägledaren i början av terminen/kursen.)

Tentamensresultat

Ladok kan du se inrapporterade tentamensresultat. En tentamen kan ej överklagas, men vid uppenbara fel i samband med rättningen kan studenten begära en omprövning av examinationsbeslutet. Se respektive kursbeskrivning.

Efter inrapportering av betyg lämnas skrivningarna att hämta på studentexpeditionen under våra mottagningstider. Du kan också skicka ett mejl till expedition@stat.su.se för att få en skannad kopia skickad till dig. Skrivningar och inlämningsuppgifter makuleras efter två år.