Anmälan till skriftlig tentamen

För alla kurser gäller att anmälan görs senast en vecka innan tentamensdatum i via Ladok. Om något inte skulle fungera med din tentamensanmälan, måste du mejla expedition@stat.su.se senast en vecka innan tentamensdatum.

En vecka innan betyder att om tentamenstillfället är en måndag, så måste anmälan vara gjord senast föregående måndag.

OBS! Endast de som anmält sig får skriva tentan.

Har man inte anmält sig i tid får man inte skriva tentan!

Tentamen i enskild sal, eller förlängd skrivtid

För att få skriva tenta i enskild sal (med eventuell förlängd skrivtid) måste studenten först ordna intyg från Studentavdelningen, därefter visa detta intyg för studievägledare (som har tystnadsplikt). Nästa steg är att boka en enskild sal, det gör studenten också hos Studentavdelningen, OBS, håll koll på hur långt i förväg detta måste göras – kontakta Studentavdelningen i god tid.

Sedan bör studenten höra av sig till studievägledningen vid institutionen absolut senast två veckor innan tentan, för att studievägledaren ska kunna hitta tentavakt.
Utöver detta gäller även att anmäla sig till tentan via Ladok senast en vecka innan tentadatum.

Våra tentamenslokaler

Brunnsvikssalen ligger på plan 5 i A-huset (gången över till B-huset)

Laduvikssalen och Värtasalen ligger på plan 6 i Biblioteket

Ugglevikssalen ligger på plan 5 i E-huset

Är något oklart, skicka ett mail till expedition@stat.su.se

Tentamensresultat

Ladok kan du se inrapporterade tentamensresultat. En tentamen kan ej överklagas, men vid uppenbara fel i samband med rättningen kan studenten begära en omprövning av examinationsbeslutet. Se respektive kursbeskrivning.

Efter inrapportering av betyg lämnas skrivningarna att hämta på studentexpeditionen under våra mottagningstider. Du kan också skicka ett mejl till expedition@stat.su.se för att få en skannad kopia skickad till dig. Skrivningar och inlämningsuppgifter makuleras efter två år.