Följande företag är öppna för att diskutera uppsatsförslag och  –samarbeten med studenter från oss. Om du vill göra ett uppsatssamarbete, är det viktigt att tänka på att ämnet för uppsatsen ska vara till nytta också för företaget, myndigheten eller organisationen du kontaktar. Tänk på att kontakta företagen i så god tid som möjligt. Din uppsatsidé ska också stämmas av med handledare vid Statistiska institutionen.

Vårterminen 2018

 • Actiondialog - enkätföretag som via egna plattformar arbetar mycket med digitala enkäter. Några uppslag:
  * Actiondialog använder sig av en frågeteknik kallad ViewsCapture, som innebär att respondenten ger flera fritextsvar på en öppen fråga och sen graderar och kategoriserar sina egna svar. Vi är intresserade av vilka effekter det har på resultatet att exemepelvis göra en medarbetarenkät där man använder denna metod, istället för traditionellt tillvägagångssätt där man ställer uppåt 100 frågor. Du hittar en exempelenkät här.
  * Actiondialog är även intresserade av att använda metoden för att få djupare insikt kring varför folk röstar som de gör, se exempel här.
  Kontaktuppgifter: jonas.ortman@actiondialog.com 

 • Katalys - Institut för facklig idéutveckling. Är öppna för uppsatssamarbeten kring fackliga frågor, ekonomisk politik och fördelning, jämlikhet samt offentlig sektor  och välfärd - vi är framförallt intresserade av att plocka upp idéer från färdiga uppsatser och samarbeta kring publicering.
  Sista datum att kontakta Katalys för samarbete inför höstterminen 2018 är 17 september 2018 – men ju tidigare eventuella samarbetsförfrågningar kan komma, desto bättre. Kontaktperson: Niels Stöber, Niels.stober@katalys.org

 • MTG TV - Modern Times Group är ett mediaföretag som äger bland annat Viasat, TV3 och diverse sport- och filmkanaler. MTG TV sänder innehåll både via sina linjära kanaler och On Demand på Viafree.se.
  Inriktning: TV-tittare rör sig hela tiden mellan olika enheter, och för annonsörer växer utmaningen att nå rätt tittare, vid rätt tillfälle. Vi vill bjuda in en student att ge sin syn på nuvarande modellers tillförlitlighet och hur framtida modeller kan byggas.
  Kontaktuppgifter: david.rasmusson@mtg.com, telefon 0764940768

 • Ratio - Näringslivets forskningsinstitut. Ratio söker uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt, inför höstterminen söker de särskilt studenter med intresse för att skriva C- eller D-uppsats utifrån deras dataset om televerket - mer information finns här!
  Kontaktpersoner: Christian Sandström, christian.sandstrom@ratio.se, och Mirko Ernkvist, mirko.ernkvist@ratio.se

 • Statisticon - statistikkonsulter med bred kompetens och många olika uppslag. Innan beslut om samarbete är det viktigt att du skickar in CV samt kursöversikt med erhållna resultat/betyg.
  Kontaktuppgifter: info@statisticon.se, telefon 010-130 80 00

 • Sveriges kommuner och landsting - SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

  SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

  SKL samlar även in uppgifter om landstingens ekonomi och verksamhet samt följer utvecklingen inom alla områden som regioner, landsting och kommuner ansvarar för, t.ex. hälso- och sjukvård, omsorg, skola, trafik m.m.
  Kontakt: Leif Lundstedt, Tel: 08-4527960.

 • Tobii - Världsledande inom eye tracking. Vi erbjuder bl.a. våra klienter genomgående eye tracking-studier som hjälper dem förstå sina kunders beteende på ett effektivt sätt. Vi letar just nu efter en statistiker som kan skriva ett program för att organisera data från dessa eye tracking-studier.
  Läs mer och ansök här: http://www.tobii.com/group/careers/job-hub/thesis-subjects-other/

 • Ungdomsbarometern - Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör. Stora mängder data, omvärldskoll och en vana att tänka nytt hjälper oss tillföra insikter och fingertoppskänsla som få andra kan matcha. Även om 15-30-åringar är vår kärnpublik, rör vi oss ofta över bredare åldersspann än så.
  Nu öppnar vi upp för att ge studenter vid Statistiska instutionen vid Stockholms Universitet tillgång till vår data för att använda i en kadidatuppsats. Framförallt tänker vi att relevanta ämnen kan vara olika typer av kategoriserings- och grupperingsproblem, då vår data framförallt är inriktad mot åsikter och preferenser.
  Kontaktperson: Magnus Kjellman, magnus@ungdomsbarometern.se