Följande företag är öppna för att diskutera uppsatsförslag och  –samarbeten med studenter från oss. Om du vill göra ett uppsatssamarbete, är det viktigt att tänka på att ämnet för uppsatsen ska vara till nytta också för företaget, myndigheten eller organisationen du kontaktar. Tänk på att kontakta företagen i så god tid som möjligt. Din uppsatsidé ska också stämmas av med handledare vid Statistiska institutionen.

Vårterminen 2019

 • Actiondialog - enkätföretag som via egna plattformar arbetar mycket med digitala enkäter. Några uppslag:
  * Actiondialog använder sig av en frågeteknik kallad ViewsCapture, som innebär att respondenten ger flera fritextsvar på en öppen fråga och sen graderar och kategoriserar sina egna svar. Vi är intresserade av vilka effekter det har på resultatet att exemepelvis göra en medarbetarenkät där man använder denna metod, istället för traditionellt tillvägagångssätt där man ställer uppåt 100 frågor. Du hittar en exempelenkät här.
  * Actiondialog är även intresserade av att använda metoden för att få djupare insikt kring varför folk röstar som de gör, se exempel här.
  Kontaktperson: jonas.ortman@actiondialog.com 

 • AquaFront - jobbar internationellt med digitalisering och analysdrivna metoder och system inom simsport.
  Inom sport och idrott, framförallt på elitnivå, avgörs allt oftare skillnaderna mellan att vinna guld och att helt missad medalj med marginella skillnader. Analys av idrottsspecifik data blir allt viktigare i jakten på att utvecklas snabbare och att ta smartare beslut i allt från träning till matchtaktik. Hur man använder data och till vad blir en allt viktigare fråga inom elitidrott.
  AquaFront har intressanta och annorlunda dataset för statistikstudenter att samarbeta med kring uppsatsarbeten.
  Kontaktperson: nikola.lukic@aquafront.se
  www.aquafront.se

 • Arena för Tillväxt är en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt och utveckling. Vi arbetar för att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga beslutsfattare. För att stimulera tillväxt är det nödvändigt att mobilisera resurser och engagemang på lokal och regional nivå. Vi bearbetar och presenterar statistik bl.a. från SCB på unika sätt med analyser som hjälper våra målgrupper att förstå, omvärldsbevaka och fatta beslut. Vi arbetar med kartor och interaktiva verktyg för att illustrera fakta. Vi skriver artiklar och böcker för att fördjupa analysen och ge redskap till utveckling. Vi letar ständigt efter nya sätt att utifrån siffrorna paketera och visualisera på ett spännande, pedagogisk och innovativt sätt.

  Vi ägs av ICA, Swedbank och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och sitter i SKLs lokaler vid Slussen i centrala Stockholm.

  Allt vår material hittar du på www.arenafortillvaxt.se, maila sen verksamhetschef Anna Kelly, anna.kelly@skl.se om du har frågor eller förslag!

 • Katalys - Institut för facklig idéutveckling. Är öppna för uppsatssamarbeten kring fackliga frågor, ekonomisk politik och fördelning, jämlikhet samt offentlig sektor  och välfärd - vi är framförallt intresserade av att plocka upp idéer från färdiga uppsatser och samarbeta kring publicering.
  Sista datum att kontakta Katalys för samarbete inför vårterminen 2019 är 25 januari 2019 – men ju tidigare eventuella samarbetsförfrågningar kan komma, desto bättre.
  Kontaktperson: Enna Gerin, enna.gerin@katalys.org

 • Nordic Entertainment Group - Ett nordiskt mediaföretag som i Sverige äger bland annat Viaplay, TV3 och Viasat. Gruppen AVOD Monetization välkomnar studenter som vill skriva sin uppsats om de modeller som används för analys och prissättning av digital reklam på Viafree och liknande tjänster. Kontaktperson: david.rasmusson@nentgroup.com, telefon: 0764940768

 • Ratio - Näringslivets forskningsinstitut. Ratio söker uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt, inför höstterminen söker de särskilt studenter med intresse för att skriva C- eller D-uppsats utifrån deras dataset om televerket - mer information finns här!
  Kontaktpersoner: Christian Sandström, christian.sandstrom@ratio.se, och Mirko Ernkvist, mirko.ernkvist@ratio.se

 • Statisticon - statistikkonsulter med bred kompetens och många olika uppslag. Innan beslut om samarbete är det viktigt att du skickar in CV samt kursöversikt med erhållna resultat/betyg.
  Kontaktuppgifter: info@statisticon.se, telefon: 010-130 80 00

 • Sveriges kommuner och landsting - SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

  SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

  SKL samlar även in uppgifter om landstingens ekonomi och verksamhet samt följer utvecklingen inom alla områden som regioner, landsting och kommuner ansvarar för, t.ex. hälso- och sjukvård, omsorg, skola, trafik m.m.
  Kontaktperson: Åke Karlsson, ake.karlsson@skl.se

 • Tobii - Världsledande inom eye tracking. Vi erbjuder bl.a. våra klienter genomgående eye tracking-studier som hjälper dem förstå sina kunders beteende på ett effektivt sätt. Vi letar just nu efter en statistiker som kan skriva ett program för att organisera data från dessa eye tracking-studier.
  Läs mer och ansök här: https://careers.tobii.com/jobs/140196-master-thesis-project-we-need-your-head-to-make-our-eyes

 • Ungdomsbarometern - Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör. Stora mängder data, omvärldskoll och en vana att tänka nytt hjälper oss tillföra insikter och fingertoppskänsla som få andra kan matcha. Även om 15-30-åringar är vår kärnpublik, rör vi oss ofta över bredare åldersspann än så.
  Nu öppnar vi upp för att ge studenter vid Statistiska instutionen vid Stockholms Universitet tillgång till vår data för att använda i en kadidatuppsats. Framförallt tänker vi att relevanta ämnen kan vara olika typer av kategoriserings- och grupperingsproblem, då vår data framförallt är inriktad mot åsikter och preferenser.
  Kontaktpersoner: Marit Rönnestad, marit@ungdomsbarometern.se, och Ulrik Hoffman (fd. Simonsson), VD, ulrik@ungdomsbarometern.se, telefon: 073 527 02 72