Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i statistik syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

Handledare inom forskarutbildningen

Här presenteras en lista på institutionens doktorander, handledare och bihandledare.

PhD Council

The PhD Council is represented at the board of the department.

Information for doctoral students and supervisors at the Department of Statistics

Read our guide on doctoral studentship and get information about being a doctoral student at our department.

på biliotek

Doktorandpodden - En podd om doktorandtiden

Skrivkramp, Impostor-Syndrome, konferenser, och föreberedelser för disputation. I doktorandpodden diskuteras också allt mellan himmel och jord, som kan dyka upp under doktorandstudier.

Kurser på forskarnivå hösten 2016

Studentkontakt

Studievägledare, rum B718
Jenny Rosen
08-16 29 81
studievagledare@stat.su.se

Studentexpedition, rum B724
Hedda Werner Åström och Hanna Larsen
08-16 29 95
expedition@stat.su.se